Fellows Symposium


Spring 2022 Fellows Symposium

Save the date for the Spring 2022 Fellows Symposium on March 9 - 11, 2022. All 2020 - 2022 Abdominal Transplant Surgery Fellows will be invited to attend the Spring 2022 Fellows Symposium. 

 

Fall 2022 Fellows Symposium

The dates will be announced in early 2022 for the Fall 2022 Fellows Symposium. The Fall 2022 Fellows Symposium will be for 2021 - 2023 fellows. 

Previous Meetings: